Categorie: ACT

ACT2

ACT (2)

Het leven aankunnen is het ultieme doel van ACT!
Het is de bedoeling dat je actief gaat inspelen op alles wat er op je weg komt zodat je een waardevol leven kan leiden.

Volgens ACT zijn er verschillende dingen verantwoordelijk voor (psychische) problemen.
Eén van die dingen is dat je gedrag wordt bepaald door wat je denkt in plaats van door ervaringen. Je denkt bijvoorbeeld dat je niets kan. Je laat je leiden door die gedachte. Jij BENT je gedachte. Je bedenkt dat je maar beter niet begint aan de opleiding die je graag wilt doen. Want je kunt het toch niet.
Het gevolg is dat je vermijdt, niet aan de opleiding begint, en dus niet de leuke en minder leuke ervaringen die de opleiding met zich meebrengt aan gaat. Je vermijdt gedachten en gevoelens van twijfel en je lichamelijke reacties zoals zweet wat je uitbreekt. Je loopt de positieve ervaring mis van wat je wel kunt en wat wel lukt. Ook de mogelijke ervaring van mislukking vermijd je. Je doet niet wat misschien heel waardevol is voor jou: je kunnen ontwikkelen, studeren, leren.

ACT gaat niet je gedachten veranderen. Je gedachten mogen er gewoon zijn, Acceptatie! Je wordt je er wel van bewust dat je niet je gedachten BENT.

Bij ACT wordt er, om jou direct te laten ervaren, veel gewerkt met metaforen en oefeningen.
Een mooie metafoor over gedachten is deze:
De waterval metafoor.
Doel: kijken naar gedachten als een constante stroom van water.
Het verstand produceert een waterval van gedachten. Nu kun je twee dingen doen. Je kunt onder de waterval gaan staan en je laten meesleuren door de gedachten. Je kunt ook proberen achter de waterval te gaan staan, terwijl je je gedachten observeert. Je kijkt er naar maar je wordt er niet langer door meegetrokken.

Een oefening die ik zelf ook heb gedaan en die heel bewustmakend was is deze:
Gedachten op memobriefjes.
Doel: het observeren van gedachten.
Neem een blokje met memobriefjes. Schrijf elke gedachte die door je hoofd gaat op een briefje. Dat briefje plak je vervolgens waar je wilt: op het raam, de muur, je eigen hoofd. Je mag de hele ruimte vullen. Het maakt niet uit wat je denkt, je schrijft gewoon alles op. Hou de oefening vol, tot het voorwerp waarop je de memobriefjes plakt, helemaal volgeplakt is met gedachten. Je hele hoofd wordt dagelijks behangen met memobriefjes die zeggen wat je wel en niet moet doen en voelen.

(Uit: Time to ACT! door Gijs Jansen en Tim Batink).

ACT2

ACT (2)

Het leven aankunnen is het ultieme doel van ACT! Het is de bedoeling dat je actief gaat inspelen op alles wat er op je weg …

ACT: Acceptatie en Commitment Therapie

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) helpt je om te genieten van het moment terwijl je je gedachten “voorbij ziet drijven” …

Privacy in de praktijk

Hoe zit het eigenlijk met bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens als je naar de praktijk van een arts, psycholoog, …