Waarborgen

Het beroep "therapeut" is niet beschermd. Dat wil zeggen dat iedereen zich therapeut kan noemen, of hij nu een officieel erkend diploma heeft of niet. Kijk daarom goed of de therapeut van uw keuze erkend is als theraupeut, een vakopleiding heeft genoten en is aangesloten bij officiële brancheorganisaties.
Artisamen is aangesloten bij een aantal beroepsorganisaties. Hierdoor kan de cliënt er van op aan dat bepaalde kwaliteitskenmerken gewaarborgd zijn. Hieronder een overzicht en wat de organisaties doen. Klik op een logo om naar de website van de betreffende organisatie te gaan:

FvB FVB staat voor Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Het is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. Er zijn zeven verenigingen bij de FVB aangesloten, te weten de  Nederlandse Verenigingen voor/van

  • Beeldende Therapie
  • Danstherapie
  • Dramatherapie
  • Muziektherapie
  • Psychomotorische Therapie
  • Psychomotorische Kindertherapie
  • Speltherapeuten
De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie is de beroepsvereniging voor Vaktherapeuten Beeldend. De NVBT is aangesloten bij de hierboven genoemde FVB. De beroepsvereniging organiseert bijscholingsdagen en congressen. Daarnaast vind je op hun website veel informatie over beeldende therapie in het algemeen, zowel voor cliënten als voor zorgverwijzers.
NIBIG staat voor Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg. Het NIBIG biedt op verschillende manieren ondersteuning aan zowel beroepsorganisaties als therapeuten. Een goed voorbeeld hiervan is de Klachtenregeling: via het NIBIG kan een therapeut zich aansluiten bij een onafhankelijke klachten- en geschilleninstantie. Doordat Artisamen is aangesloten bij het NIBIG kunt u er van op aan dat ook dit goed geregeld is.
De SRVB is de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen. Artisamen is daar geregistreerd onder nummer 106618
ACT2

ACT (2)

Het leven aankunnen is het ultieme doel van ACT! Het is de bedoeling dat je actief gaat inspelen op alles wat er op je weg …

ACT: Acceptatie en Commitment Therapie

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) helpt je om te genieten van het moment terwijl je je gedachten “voorbij ziet drijven” …

Privacy in de praktijk

Hoe zit het eigenlijk met bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens als je naar de praktijk van een arts, psycholoog, …