Privacyverklaring

Hoe Artisamen omgaat met de privacy van cliënten en bezoekers van de website

Hieronder maakt Artisamen jou duidelijk hoe er met je privacy wordt omgegaan. We onderscheiden voor wat betreft de privacy twee groepen: de websitebezoekers en de cliënten.

Wie zijn wij
Artisamen is een praktijk voor beeldende therapie, gevestigd aan Gondel 27-09, 8243CP te Lelystad. De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 710692367

Privacy op de website van Artisamen

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die door de site op je computer worden geplaatst. Wanneer je onze website bezoekt, vragen we daarvoor toestemming. Wanneer je die toestemming niet geeft, of cookies blokkeert in je browser, kan het zijn dat de website minder goed werkt.
Er bestaan drie soorten cookies: functionele, analytische en advertising cookies. Die laatste gebruiken we niet. De eerste twee wel.
Door de functionele cookies werkt de site zoals hij moet werken. De analytische cookies zijn van Google Analytics. De informatie in die cookies wordt overgebracht naar een server van Google en daar verwerkt. De beheerder van de website kan zo achterhalen hoe de website wordt gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s populair zijn en veel worden gelezen. Hij kan echter niet zien wie de pagina’s heeft gelezen. Wij verwijderen het laatste deel van het IP-adres voordat dit aan Google wordt doorgegeven, zodat dit niet door Google kan worden gekoppeld aan andere gegevens. De inbreuk op de privacy is dus minimaal.

reCAPTCHA
Deze site gebruikt de reCAPTCHA service van Google om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Hierdoor voorkomen we dat er allerlei onzin verstuurd wordt via ons aanmeldingsformulier of dat er spam komt in reacties onder de blogs.
De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Jouw IP- adres wordt ook hierbij afgekort en daardoor anoniem. Google gebruikt deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. De informatie die reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Op het verwerken van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens van jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Privacy van cliënten van Artisamen

Persoonlijke gegevens
Cliënten die gebruik maken van de diensten van Artisamen dienen persoonlijke gegevens aan Artisamen te overhandigen. Dat zijn in ieder geval de NAW gegevens (naam, adres, woonplaats), een telefoonnummer waarop je te bereiken bent en eventueel een e-mailadres. Artisamen bewaart deze gegevens met het doel om contact met je op te kunnen nemen en facturen te kunnen sturen.
Naast deze gegevens zal Artisamen een dossier van jou aanleggen.
In dit dossier komt informatie die jij zelf hebt (door)gegeven (bijvoorbeeld van een behandelend arts, een andere therapeut of doorverwijzende instantie), verzekeringsgegevens (waaronder je BSN nummer) indien dat van toepassing is en andere informatie die gedurende de therapiesessies ter sprake komt.

Daarnaast zal de behandelend therapeut informatie toevoegen over de planning en het verloop van de sessies en aan het eind een evaluatie. Het doel van dit dossier is om de behandeling goed te laten verlopen, de voortgang te bewaken en een goede evaluatie mogelijk te maken.
De persoonlijke informatie die hier wordt genoemd zal zonder jouw toestemming nooit met derden worden gedeeld.
Wanneer je bepaalde informatie niet wilt delen moet je je realiseren dat dit invloed kan hebben op de behandeling en het slagen daarvan.

Al deze informatie is door jou als cliënt altijd in te zien en/of op te vragen. Je hebt ook recht op rectificatie of het wissen van persoonsgegevens wanneer je van mening bent dat de opgeslagen gegevens niet kloppen. Je kunt toestemming die je hebt gegeven omtrent het opslaan van bepaalde informatie altijd weer intrekken. Deze dingen kan je schriftelijk aanvragen per brief of per e-mail.

Conform de regels zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:454, moet jouw dossier 15 jaar door Artisamen worden bewaard. Je hebt echter het recht om dit dossier te laten vernietigen. Je kunt ook vragen om een kopie voor jezelf en vervolgens het dossier bij Artisamen laten vernietigen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Wanneer je besluit om elders therapie te gaan volgen, heb je recht op de gegevens om deze te kunnen overdragen aan een nieuwe behandelaar. Artisamen is dan echter nog steeds verplicht om jouw dossier ook te bewaren.
“Wanneer je het niet eens bent met de gang van zaken rond het bewaren van jouw gegevens, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitspersoonsgegevens.nl.

Opslag van de gegevens
Artisamen legt een electronisch dossier aan. Jouw gegevens worden opgeslagen op een extern apparaat dat zich bevindt in een afgesloten kast buiten de praktijkruimte.
Eventuele informatie op papier kan tijdelijk worden opgeslagen in een afgesloten lade in de praktijk. Na afloop van de behandeling zullen gegevens die onder de bewaarplicht vallen worden gedigitaliseerd en worden toegevoegd aan jouw electronische dossier.
Van het electronische dossier wordt een backup gemaakt die versleuteld wordt bewaard op een server in een datacenter binnen de Europese Unie.

Camerabewaking
Het pand waar Artisamen is gevestigd heeft camerabewaking. Dit wordt duidelijk aangegeven bij de entree. De opgeslagen beelden worden buiten het pand in een Europees datacenter versleuteld bewaard. De bewaartermijn van deze beelden is 14 dagen.

Deze privacyverklaring
Deze verklaring (het gedeelte voor cliënten) ontvang je op papier wanneer je een behandelovereenkomst met Artisamen aangaat. Een geprint exemplaar bevindt zich ter inzage in de praktijk en de meest recente versie is ook te vinden op onze website, www.artisamen.nl
Wil je meer weten over privacy en jouw rechten en plichten, kijk dan op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lelystad, 30 maart 2018
Versie 1.1

ACT2

ACT (2)

Het leven aankunnen is het ultieme doel van ACT! Het is de bedoeling dat je actief gaat inspelen op alles wat er op je weg …

ACT: Acceptatie en Commitment Therapie

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) helpt je om te genieten van het moment terwijl je je gedachten “voorbij ziet drijven” …

Privacy in de praktijk

Hoe zit het eigenlijk met bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens als je naar de praktijk van een arts, psycholoog, …