Hoe verloopt een behandeling

De behandeling bij een beeldend therapeut kent verschillende fasen. In een overzicht:

Oriëntatie- en kennismakingsgesprek
Dit gesprek is gratis en duurt 30 tot 45 minuten. Tijdens het gesprek maken we kennis en geef ik informatie over de praktijk en de therapie. Het is belangrijk dat er een “klik” is tussen ons: 70% van het slagen van de therapie hangt daar van af. Je bouwt namelijk samen een therapeutische relatie op. Je kan me vragen stellen en even rondkijken in de praktijkruimte. Klik hier om het contactformulier in te vullen, dan neem ik contact met je op.

Intakegesprek
In dit gesprek gaan we dieper op je hulpvraag in. Je vult de behandelovereenkomst (en eventueel een vragenlijst) thuis alvast in.

Observatiesessies
Tijdens deze observaties wordt er verder ingegaan op je hulpvraag. Dat doe ik door middel van beeldende opdrachten.. Deze observaties vormen later de basis voor het behandelplan. De laatste sessie bespreken we het behandelplan en de doelen. Eventueel wordt de startbrief, na jouw toestemming, dan naar je huisarts gestuurd.

Zes behandelsessies
De behandelsessies worden gebruikt om te werken aan de gestelde doelen.

Evaluatie
Na zes sessies is er altijd een evaluatie. Samen bepalen we dan in hoeverre de gestelde doelen behaald zijn en of ze misschien bijgesteld moeten worden voor de vervolgbehandeling.

Vervolgbehandeling
Na elke zesde sessie hebben we samen een evaluatie, om je veranderproces concreet inzichtelijk te maken.

Laatste sessie & afronding
Tijdens de afronding blikken we terug op de behaalde resultaten. Eventueel vullen we lijsten in om veranderingen zichtbaar te maken. Ik zal vragen om deel te nemen aan een anonieme tevredenheidsenqûete van de beroepsvereniging. Een ontslagbrief wordt in overleg en zo nodig aan je huisarts gezonden.

Kwaliteitsbeheer
Vier maanden na je laatste sessie zal ik vragen naar het behoud en in stand houden van jouw behaalde doelen. Ik stuur je hierover een e-mail

 

ACT2

ACT (2)

Het leven aankunnen is het ultieme doel van ACT! Het is de bedoeling dat je actief gaat inspelen op alles wat er op je weg …

ACT: Acceptatie en Commitment Therapie

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) helpt je om te genieten van het moment terwijl je je gedachten “voorbij ziet drijven” …

Privacy in de praktijk

Hoe zit het eigenlijk met bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens als je naar de praktijk van een arts, psycholoog, …