Kan een beeldend therapeut direct alles van mij zien als ik teken?

Een beeldend therapeut is niet helderziend. Bovendien heeft iedere cliënt een unieke eigen wijze van beeldend werken. Een beeldend therapeut observeert de manier van werken en de interactie met materiaal en therapeut. De therapeut toetst dit aan belevingen van de cliënt door controlevragen te stellen en hypotheses te toetsen. Ontwikkelingspsychologie is daarbij leidend. Observatie is namelijk altijd subjectief. Daarnaast hanteert de therapeut beeldend therapeutische methodieken ter observatie, behandeling en analyse.

 

ACT2

ACT (2)

Het leven aankunnen is het ultieme doel van ACT! Het is de bedoeling dat je actief gaat inspelen op alles wat er op je weg …

ACT: Acceptatie en Commitment Therapie

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) helpt je om te genieten van het moment terwijl je je gedachten “voorbij ziet drijven” …

Privacy in de praktijk

Hoe zit het eigenlijk met bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens als je naar de praktijk van een arts, psycholoog, …