Toelichting

Op deze pagina's geef ik achtergrondinformatie aan zorgprofessionals over vaktherapie en verschillende beeldende methoden.
Vaktherapieën zijn ervaringsgerichte therapieën en lichamelijke, zintuigelijke en motorische ervaringen spelen een belangrijke rol bij de therapie. De beeldende methoden zijn veelal gebaseerd op stromingen uit de psychologie. 

ACT2

ACT (2)

Het leven aankunnen is het ultieme doel van ACT! Het is de bedoeling dat je actief gaat inspelen op alles wat er op je weg …

ACT: Acceptatie en Commitment Therapie

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) helpt je om te genieten van het moment terwijl je je gedachten “voorbij ziet drijven” …

Privacy in de praktijk

Hoe zit het eigenlijk met bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens als je naar de praktijk van een arts, psycholoog, …