Welkom in de praktijk

Artisamen is een praktijk voor beeldende therapie in Lelystad.
Het behandelaanbod is onder andere gebaseerd op de Life-review methode die zijn oorsprong heeft in de narratieve psychologie.
Beeldende therapie kan binnen de praktijk plaatsvinden maar ook ambulant, bij jou thuis.

Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie werd vroeger creatieve therapie genoemd.
Het is een ervaringsgerichte therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen zoals klei, verf, kleurpotloden, steen, hout enzovoorts. Of je KUNT tekenen, schilderen, beeldhouwen en dergelijke is niet van belang: de ervaring tijdens het creatie-proces en hetgeen je maakt, zoals een schilderij of een kleiwerkstuk, staat centraal. Elke tekening, elk schilderij, of welke creatie dan ook heeft zijn eigen zeggingskracht en is uniek. De ervaringen en de werkstukken zijn heel persoonlijk.

Als je kijkt naar de creaties van bekende kunstenaars zoals Karel Appel, Rembrandt van Rijn, Picasso of Salvador Dali, zie je duidelijke kenmerken, die ook iets over hen als persoon vertellen. Maar dat geldt niet alleen voor die kunstenaars: iedereen legt zijn eigen persoonlijkheid op de één of andere manier in zijn werkstukken.

Het ervaren van en kiezen voor materialen gebeurt tijdens de therapie eerst vrijwel onbewust, maar later wordt dat steeds meer bewust. Ook vertellen de creaties die je maakt in de loop van de therapie steeds meer aan jou. Soms is dat een hele openbaring!

Wat is de Life-review methode?

Iedereen draagt zijn eigen levensverhaal met zich mee en het is verhelderend om dat persoonlijke verhaal op te schrijven of te verbeelden in een werkstuk.
Door te schrijven of een werkstuk te maken naar aanleiding van specifieke opdrachten die ingaan op jouw persoonlijke geschiedenis kun je er achter komen wat je wensen zijn, maar ook je twijfels; wat jou tegenhoudt maar ook wat je kunt veranderen. Je krijgt inzicht in je persoonlijkheid en je levenshouding en je komt meer te weten over jezelf.
De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar deze methode en Ernst Bohlmeijer heeft er samen met andere auteurs verschillende boeken over geschreven. Zie onder boeken en websites.

Wat is narratieve psychologie?

Bij narratieve psychologie is jou persoonlijke verhaal en je sociale omgeving de belangrijkste bron van informatie en verklaringen van gedrag.
Drie punten zijn daarbij belangrijk:

  1. Je denkt, voelt en reageert op basis van “het verhaal” wat je zelf hebt gemaakt van jezelf en de wereld om je heen.
    Bijvoorbeeld het feit dat je in Nederland bent geboren KAN een onderdeel zijn van het beeld van jezelf maar dat is pas zo als je dat ook een belangrijke plaats geeft in het verhaal van je leven.
  2. Je leven wordt gekenmerkt door twee elementen: een deel wordt bepaald door feiten die vast liggen zoals je karakter, genen, lichaamsbouw, sociale omgeving waarin je opgroeit. Het andere deel is beïnvloedbaar en wordt bepaald door beslissingen die je neemt en het verhaal wat je over jezelf hebt gecreëerd en kan herschrijven.
  3. Je levensverhaal heeft meerdere “lagen”: het economische politieke klimaat en de sociaal culturele omgeving waar je in opgroeit en leeft. Dit ligt vast, is een feit. En een interpersoonlijke en persoonlijke laag waarin je in relatie tot elkaar invloed op elkaar hebt en waarin je bewust of onbewust keuzes maakt.

Methoden die hun basis hebben in de narratieve psychologie helpen je bij het “op verhaal komen”. Letterlijk en figuurlijk. Het helpt je om de rode draad in je leven te leren zien en op zoek te gaan naar alternatieve verhalen die tot verandering kunnen leiden.

Ambulante Beeldende therapie?

Soms is het nodig of noodzakelijk dat de therapeut naar jou toekomt. Dat kan verschillende redenen hebben:
Misschien ben je niet in staat om naar de praktijk te komen. Je lichaam staat het niet toe, je hebt een vervoersprobleem of misschien durf je gewoon niet.
Het kan ook zijn dat het voor de behandeldoelen beter is dat de therapie in de thuissituatie plaatsvindt. Bijvoorbeeld als gezinsleden betrokken worden bij de therapie of als het behandeldoel veel verband heeft met je thuissituatie.

Verloop van de therapie

De therapie bestaat uit meerdere fasen en het verloop van de therapie wordt in samenspraak met de cliënt vastgesteld.
Voor een gratis kennismakings- en oriëntatiegesprek kan je contact opnemen met de therapeut.

ACT2

ACT (2)

Het leven aankunnen is het ultieme doel van ACT! Het is de bedoeling dat je actief gaat inspelen op alles wat er op je weg …

ACT: Acceptatie en Commitment Therapie

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) helpt je om te genieten van het moment terwijl je je gedachten “voorbij ziet drijven” …

Privacy in de praktijk

Hoe zit het eigenlijk met bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens als je naar de praktijk van een arts, psycholoog, …